Browsing Tag

กรุงไทยพร้อมลุยปี 63

กรุงไทยพร้อมลุยปี 63 ยกระดับขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเงินสู่การเป็น Open Banking

ธนาคารกรุงไทยประกาศจุดยืน ขยายบริการและผลิตภัณฑ์ผ่าน 5 Ecosystem นำข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์และตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้ากลุ่มต่างๆ และยังนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐ…