Browsing Tag

กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ จัดสัมมนาพิเศษเจาะลึกเศรษฐกิจและการลงทุน

กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ นำโดย นายแดน ฮาร์โซโน่ ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเวทีต้อนรับ ดร. เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ…