Browsing Tag

กรุงศรีเอทีเอ็มทั่วประเทศ

กรุงศรี สำรองเงินสดผ่านสาขา-ตู้เอทีเอ็ม ช่วงปีใหม่กว่า 14,300 ล้านบาท

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เตรียมสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคาร ทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562…