Browsing Tag

กระตุ้นยอด

ไทยประกันชีวิต เดินหน้ากระตุ้นยอดบริจาคโลหิตช่วงโควิด-19 ผ่านแคมเปญ “Dare to Give พิชิตโลหิต 1.2…

ไทยประกันชีวิตเดินหน้าแคมเปญ “Dare to Give พิชิตโลหิต 1.2 ล้านซีซี” หวังกระตุ้นยอดบริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ชี้เตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคทุกราย  พร้อมเชิญชวนลูกค้าโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต…