Browsing Tag

กระตุ้นตลาดอสังหาฯ

กสิกรไทยจัดเต็ม “ เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม ” กระตุ้นตลาดอสังหาฯ      

ธนาคารกสิกรไทย จัดเต็มโปรเอาใจคนอยากมีบ้านกับ “ เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม ”  กระตุ้นการใช้จ่ายในตลาดอสังหาฯ หลังคลายล็อคดาวน์จากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการมีบ้านใหม่…