Browsing Tag

กระดาษลูกฟูก

CCE South East Asia – Thailand 2018 ไทยก้าวสู่ฮับบรรจุภัณฑ์อาเซียน

พิธีเปิดงาน “CCE South East Asia - Thailand 2018”  โดยได้รับเกียรติจากดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศกับการเป็นฮับในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกของอาเซียน  …