Browsing Tag

กฟผ.จัดสัมมนา “ร้อยใจผู้ลิตไฟฟ้าไทยปี 2563”

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP)  ร่วมกับ กฟผ.จัดสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทยปี 2563” ปีที่ 8…

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “ ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2563” เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน  …