Browsing Tag

กนง.มีมติคงดอกเบี้ย

กรุงศรีเผยบาทอ่อนค่า หลังกนง.มีมติคงดอกเบี้ย มองความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลกกดดันค่าเงิน   

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความเห็นต่อการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) หลัง กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ตามที่ตลาดคาดไว้ ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยที่ระดับ 31.80…