Browsing Tag

กฎหมายประกัน

คปภ. ติวเข้มภาคธุรกิจประกันภัย เตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับจริง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “โครงการทำความเข้าใจหลักการของร่างกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย (กลุ่มที่ 1) ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ณ…