วิริยะประกันภัย ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบ 78 ปี

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อร่วมสนับสนุน “กองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางบก” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 78 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายกมล บูรณพงศ์  นายธานี สืบฤกษ์ และนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ