“อมตะ” มอบทางเดินเท้าเข้าอาคารเรียน

นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานพัฒนาที่ดิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และคณะทำงาน CSR อมตะ ซิตี้ ชลบุรี ร่วมส่งมอบทางเดินเท้าเข้าอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว (แช่มบุญชูอุทิศ) จ.ชลบุรี โดยมี จ.ส.อ.นิธิ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอมตะฯ จึงได้จัดสร้างทางเดินเท้าเข้าสู่อาคารเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและครูในการเข้าสู่อาคารเรียนอย่างปลอดภัย