กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตคว้า 4 รางวัลใหญ่จาก TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 4 รางวัลใหญ่ในงาน TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019นำโดยคุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณบงกช สุขมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล The Best Human Care Contact Center,The Best Work Flow Contact Center,The Best Professional ManagementContact Centerและครั้งนี้คุณรังสิดา รสวานนทร์ ผู้จัดการ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตได้รับรางวัลพิเศษ The Best Contact Center Manager of The Yearณห้องอักษราเธียร์เตอร์โรงแรมพูลแมนคิงส์เพาเวอร์กรุงเทพฯ ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ พร้อมตอกย้ำนโยบายการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา