วิริยะประกันภัย มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทนทั่วไทย ตอกย้ำผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ตัวแทนวิริยะประกันภัย” โดยมี นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เล่าเรื่องราวแก่สื่อมวลชน ถึงภาพรวมของธุรกิจประกันภัย และการยกระดับมาตรฐานตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่ตัวแทน การพัฒนาคุณภาพการบริการ ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เป็นสำนักงานตัวแทนมาตรฐานที่ทันสมัย พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทซึ่งจะส่งผลให้การบริการลูกค้าและผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ในทุกทิศทั่วไทย นอกจากยกระดับมาตรฐานตัวแทนให้มีความแตกต่างกว่าดังที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯยังได้เร่งสร้างตัวแทนใหม่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่ ร้านอาหารกับข้าวกับปลา ชั้น 5 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
อนึ่งในระยะแรกบริษัทฯ ได้วางวางเป้าหมายในการสรรหาและขยายงานตัวแทนไปยังจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง น่าน พิจิตร อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธ์ มหาสารคาม ศรีษะเกษ ภาคตะวันออก ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี ภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี และภาคใต้ ได้แก่ ตรัง ชุมพร ภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการดำเนินงานของตัวแทน ทั้งในเรื่องช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า พัฒนาช่องทางการขาย รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท ตัวแทน และลูกค้าอีกด้วย