‘พพ.’ ผนึกกำลังขนส่งทั่วไทย สานต่อ ‘Eco Driver’ ยกระดับนักขับ 

พพ. ร่วมบูรณาการกับกรมขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย จัดEco Driver Saving Energy ต่อเนื่อง ฝึกอบรมพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่งสินค้าทั่วประเทศกว่า 5 พันคน เพื่อยกระดับให้เป็นผู้ขับขี่คุณภาพ และช่วยประหยัดพลังงานจากปัจจุบันการขนส่งทางถนนที่มีปริมาณมากถึง 70% และมีการใช้พลังงานมากถึง 40%
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ภาคการขนส่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และมีการใช้พลังงานมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนถึง 40% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ซึ่งตามแผนของกรมมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ การอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่งมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในการขนส่งทางถนนที่มีปริมาณมากถึง 70% ของทั้งหมดเนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีความสะดวกและรวดเร็วมีเส้นทางถนนให้เลือกใช้มากกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นทำให้มีปริมาณรถบรรทุกและผู้ขับขี่จำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งผู้ขับขี่รถบรรทุกในธุรกิจการขนส่งสินค้ามีความสำคัญที่จะต้องดูแลทั้งในเรื่องความปลอดภัยประสิทธิภาพในการขนส่งและโดยเฉพาะเรื่องของการใช้พลังงานซึ่งหากผู้ขับขี่รถบรรทุกมีทักษะในการขับขี่ที่ประหยัดพลังงานจะช่วยส่งเสริมธุรกิจขนส่งให้มีความเข้มแข็ง
ทั้งนี้ ทาง พพ. จึงได้บูรณาการร่วมกับกรมขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย จัดโครงการ Eco Driver Saving Energy โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุก เพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า หรือ ECO Driver เพื่อยกระดับให้เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ และประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการแข่งขันของประเทศได้อีกด้วย
จากการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมวิทยากรให้มีความเชี่ยวชาญในการอบรมประหยัดพลังงาน 83 คน และฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุกจำนวน 5,017 คน พบว่า ผู้ผ่านการอบรมสามารถประหยัดพลังงานในการขับขี่ได้ถึง 15-25% ส่งผลให้เกิดศักยภาพการประหยัดพลังงาน คิดเป็นปริมาณน้ำมันดีเซลประมาณ 12.37 ล้านลิตร/ปี ประหยัดเงินที่คิดเป็นต้นทุนรวมค่าขนส่ง 370 ล้าน/ปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไอออกไซด์ได้ 66 ล้านกิโลกรัม/ปี รวมถึงทำให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกเกิดทักษะด้านอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย เช่น เทคนิคการบำรุงรักษา ทักษะความปลอดภัยบนถนน
ด้านนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง นายกสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย กล่าวต่อว่า โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้านี้ (Eco Driver Saving Energy)ได้จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในภาคการขนส่ง โดยเฉพาะพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยในการขับขี่ และประหยัดพลังงานเพื่อสามารถทำการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“แผนในอนาคตต้องการยกระดับพนักงานขับรถให้มีภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีขึ้น และให้พวกเขามีความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับกัปตันเครื่องบิน ปัจจุบันรถขนส่งสินค้าทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การดูแลของสหพันธ์ขนส่งทางบกมีมากกว่า 2 แสนกว่าคัน ซึ่งใน 1 คันจะมีพนักงานอยู่ 2 คน และมีผู้ประกอบการประมาณ 5 – 6 แสนคน ดังนั้นการจัดทำ
Eco Driver Saving Energy ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าเราไม่มีการฝึกอบรมจะเป็นอะไรที่อันตราย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้ทำให้พนักงานขับรถรู้จักการประหยัดน้ำมันและมีทักษะ สามารถขับรถได้ปลอดภัยบนท้องถนน”