เอสซีจีเปิดบ้าน “SCG Open House” สะท้อนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมยุคดิจิทัล

เอสซีจี จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “SCG Open House” เป็นครั้งแรก ณ สำนักงานใหญ่บางซื่อ ภายใต้ธีม “Discover Our Passion, Discover Your Passion” ให้คนรุ่นใหม่ได้มาสัมผัสเบื้องหลังการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมของทั้ง กลุ่มธุรกิจ และการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล พร้อมรับฟังประสบการณ์และแนวคิดการทำงานจากพนักงานและผู้นำองค์กร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือ Passion ให้ตัวเองในอนาคต โดยมีผู้สนใจเข้าชมงานทั้ง วัน อย่างอบอุ่น

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขันทางธุรกิจ และทุกสิ่งในโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกอย่างมหาศาล เอสซีจีจึงตั้งใจคิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ได้รับความสะดวกสบายด้วยสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจมากขึ้น ยกระดับกระบวนการดำเนินธุรกิจและการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น และปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเหล่านี้ได้ นั่นก็คือ คนรุ่นใหม่ที่มี Passion หรือความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ทำ ซึ่งถือเป็น DNA ของคนเอสซีจีที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดกันมาตลอดระยะเวลากว่า 105 ปีขององค์กร

งาน “SCG Open House” ในครั้งนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจ ได้มาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจ หรือ Passion ในการทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ ให้ตนเอง ผ่านการเยี่ยมชมและรับฟังแนวคิด ตลอดจนประสบการณ์ในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเอสซีจี ว่าเรามีบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างและท้าทายอย่างไร จึงสามารถเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในหลายๆ ส่วน รวมทั้งการสร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีพนักงานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้คิดค้นสิ่งเหล่านั้น มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานด้วยตนเอง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้ามาในบ้านของเอสซีจีหลังนี้จะได้รับความประทับใจกลับไป

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

ภายในงาน “SCG Open House” ที่จัดขึ้น ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่บางซื่อ วันละ 2 รอบ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. เมื่อวันที่ 17 – 18 ก.ย.61 ที่ผ่านมานั้น ประกอบด้วยกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมทำอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

1) “Smart Campus Tour”ชมนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นจาก Passion เพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัลได้ดีกว่าเดิม ทั้งธุรกิจเคมิคอลส์ ที่จัดแสดงนวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำซึ่งเป็นโซลูชั่นครบวงจรรายแรกของไทย นวัตกรรมเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง วัสดุเติมแต่งเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้หลากหลาย สารเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน และหุ่นยนต์ตรวจสอบที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีทั้งนวัตกรรมเพื่อบ้านอยู่สบาย ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ใช้ระบบ AIโครงการรถโรงเรียนอัฉจริยะป้องกันเด็กติดในรถ ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับเจ้าของบ้านและร้านผู้แทนจำหน่าย และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ จากสตาร์ทอัพในองค์กร รวมถึงธุรกิจแพคเกจจิ้ง ที่จัดแสดงบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ระบายอากาศได้เองเมื่ออุ่นในไมโครเวฟ บรรจุภัณฑ์ลูกฟูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชั้นจัดแสดงสินค้าที่เพิ่มมูลค่าให้ลูกค้าธุรกิจได้อย่างดี

นอกจากนี้ ยังพาผู้เข้าร่วมงานไปเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้กับองค์กร และสัมผัสบรรยากาศสมาร์ทออฟฟิศที่น่าอยู่และน่าทำงานแวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและวิถีประหยัดพลังงาน การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานในการใช้ชีวิตและการทำงาน

2) “Discover Our Passion” รับฟังพนักงานเอสซีจีรุ่นใหม่หลากหลายสายงาน ทั้งนักพัฒนาสตาร์ทอัพในองค์กร นักการตลาดสายดิจิทัล นักออกแบบและนักวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์ลูกค้า และนักพัฒนาธุรกิจซึ่งประจำในต่างประเทศ ที่มาบอกเล่าประสบการณ์และความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ด้วย Passion เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้คน ตลอดจนการได้รับโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในภูมิภาค

ปิดท้ายด้วย 3) “Discover Your Passion” กับผู้นำองค์กรเอสซีจี คือ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง ที่มาเปิดใจอย่างใกล้ชิดถึงการปรับตัวขององค์กรให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งต่อพลังให้คนรุ่นใหม่ ผลักดัน Passion ของตัวเองสู่ความสำเร็จ 

สำหรับผู้ที่พลาดงาน “SCG Open House” ครั้งนี้ไป สามารถติดตามภาพบรรยากาศ เนื้อหาต่างๆ จากบูธจัดแสดง ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆ ของเอสซีจี ได้ทางเว็บไซต์ www.scg.com หรือเพจ www.facebook.com/SCGofficialpage