ฮิตาชิเปิดโฉม IoT แพลตฟอร์ม Lumada และโซลูชั่นส์ดิจิทัล ตอบโจทย์ความท้าทาย

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501, “Hitachi”) และ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด จัดแสดงนวัตกรรมอัจฉริยะ รวมถึง IoT แพลตฟอร์ม จากฮิตาชิ “Lumada” ในงานประชุมนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ (Hitachi Social Innovation Forum – HSIF) 2561 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 ที่ กรุงเทพฯ โดยงานประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างโซลูชั่นส์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย

ภายใต้แนวคิดหลัก “Illuminating Thailand 4.0” งานประชุมยังมีการนำเสนอที่เจาะลึกของ โซลูชั่นส์จากศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งใหม่ (“ศูนย์ Lumada”) ซึ่งสามารถสนับสนุนโรงงานอัจฉริยะ ระบบลอจิสติกส์ และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ แก่ลูกค้าทั่วประเทศ งานประชุมที่มีระยะเวลาหนึ่งวันมีเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโซลูชั่นส์ที่ช่วยเสริมสร้างการเติบโตของเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

นอกจากการนำเสนอจากผู้นำทางความคิดชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชน งานประชุมนวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิ หรือ HSIF ครั้งนี้ ยังจัดแสดงโซลูชั่นส์จากศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรก รวมทั้งโซลูชั่นส์อัจฉริยะจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การพัฒนาเมือง การดูแลสุขภาพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

งาน HSIF เป็นงานสำคัญระดับโลกของฮิตาชิ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ต่อธุรกิจด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมทั่วทุกภูมิภาค

นายโตชิอากิ ฮิกะชิฮาระ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮิตาชิ กล่าวว่า สำหรับฮิตาชิ ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญ และเราได้วางเป้าหมายลงทุนด้านการผลิตสำหรับพื้นที่ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงตลาดไทย การเปิดตัวศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการจะช่วยให้เราเร่งการสร้างสรรค์โซลูชั่นส์ดิจิทัลในฐานะเครื่องมือเสริมสร้างความสามารถในการผลิตนวัตกรรมในภาคการผลิต ลอจิสติกส์ พลังงานและการขนส่ง

ศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ถือเป็นศูนย์ Lumada แห่งแรกของฮิตาชิ ซึ่งเกิดขึ้นจากความสำเร็จในการนำการพัฒนา IoT โซลูชั่นส์มาจาก ญี่ปุ่น จีน และ สหรัฐอเมริกา ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซึ่งได้เปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 17 กันยายน ด้วยเทคโนโลยี Lumada ซึ่งเป็น IoT แพลตฟอร์มจากฮิตาชิ ศูนย์ดังกล่าวจะถ่ายทอดความรู้ที่ล้ำสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เกิดการปฏิบัติงานอัจฉริยะ และสร้างความก้าวหน้าและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย

นายโยชิโตะ โคดะมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เราได้สานต่อการสนับสนุนประเทศไทยสำหรับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการจัดตั้งศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราตั้งใจที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรไทย ก่อให้เกิดกระบวนการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และยกสถานะของประเทศให้ก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับแนวหน้าของห่วงโซ่คุณค่าด้านเศรษฐกิจ

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างแนวทางเชิงพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อนำไปสู่ความเป็นอัจฉริยะและเศรษฐกิจเชิงคุณค่า ฮิตาชิจะยังคงร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นส์ดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในประเทศต่อไป