ฮิตาชิเปิดศูนย์ Lumada ประจำอาเซียน หนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501, “Hitachi”) และบริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด แถลงเปิดตัว “ศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (หรือ “ศูนย์ Lumada” ตามที่ปรากฏในเอกสารนี้) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี ในวันนี้ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนระดับประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ศูนย์นี้ถือเป็นศูนย์ Lumada แห่งแรกของฮิตาชิ ซึ่งเกิดขึ้นจากนำความสำเร็จในการพัฒนา IoT โซลูชั่นส์จากประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้ง ญี่ปุ่น จีน และ สหรัฐอเมริกา มารวมกัน

ลักษณะเด่นของศูนย์ Lumada คือ IoT แพลตฟอร์มของฮิตาชิ “Lumada” ซึ่งมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงของฮิตาชิ ผ่านการเชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า สนับสนุนการสรรค์สร้างร่วมกัน และสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่น กระบวนการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analytics) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence – AI) รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication technology – ICT)

ศูนย์ Lumada นำเสนอโซลูชั่นส์ Internet of Things (IoT) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างโซลูชั่นส์ดิจิทัลจากการร่วมกันคิดสร้างสรรค์ (co-creatiing digital solutions) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป และด้วยการใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือ AI ของศูนย์ Lumada จะสามารถขับเคลื่อนการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และเชิงแก้ไขปรับปรุง (predictive and corrective maintenance) ซึ่งฮิตาชิตั้งเป้าที่จะเข้าถึงโรงงานทั่วประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเชิงปฏิบัติการ โซลูชั่นส์ของศูนย์นี้ยังรวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ AI และการสนับสนุนการใช้งาน ผ่านความสามารถด้าน IoT เช่น การตรวจสอบจากระยะไกล โดยเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของฮิตาชิที่จะร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อสร้างโซลูชั่นส์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

สิ่งนี้เน้นย้ำเจตนารมณ์ของฮิตาชิในการสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนให้ค้นพบแนวทางแก้ไขความท้าทายทางธุรกิจและทางสังคม

นายโตชิอากิ ฮิกะชิฮาระ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิตาชิ จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญของฮิตาชิ เพราะเป็นพื้นที่การดำเนินธุรกิจของฮิตาชิที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เราภูมิใจที่ได้เปิดตัวศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการสร้างเศรษฐกิจเชิงมูลค่าแบบยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เราจะสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของประเทศไทยต่อไป โดยยกระดับเป้าหมายหลักของเราในการสรรค์สร้างร่วมกันกับหุ้นส่วน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะกลไกหลักเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม ธุรกิจ และผู้คนทั่วประเทศ

นายโคะสุเกะ โฮริอุจิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด เสริมว่า เราหวังว่า การเปิดศูนย์ Lumada จะช่วยนำเสนอเครื่องมือดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และยกระดับสู่ลำดับต่อไปในห่วงโซ่คุณค่า

เมื่อปีที่แล้วฮิตาชิได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Office – EECO) ในด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเทคโนโลยี IoT และการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของโครงการ EEC

นายโคจิ โทมิตะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศูนย์ Lumada กล่าวว่า ฮิตาชิจะใช้ IoT Lumada แพลตฟอร์ม เพื่อร่วมทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ในการนำเสนอโซลูชั่นส์ IoT ที่มีความหลากหลาย ซึ่งได้มีการนำไปใช้งานและพิสูจน์ในหลายประเทศ รวมถึงญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา การนำเทคโนโลยี Lumada มาปรับใช้ เช่นในสายการผลิตจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเล็งเห็นได้ถึงโรงงานอัจฉริยะที่มีความสามารถในการผลิตเชิงปฏิบัติการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าได้บรรลุประสิทธภาพทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นเช่นกัน

ศูนย์ Lumada มีห้องโซลูชั่นส์ IoT ที่แสดงให้เห็นว่า ฮิตาชิใช้เทคโนโลยีปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการในกระบวนการผลิตได้อย่างไร  มีห้องสรรค์สร้างร่วมกัน (Co-creation room) ที่เป็นส่วนหลักที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งภายในศูนย์ฯ โดยในส่วนนี้จะทำให้ฮิตาชิทราบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละรายได้ดียิ่ง และร่วมมือกันผ่านการวิเคราะห์ธุรกิจและการสร้างสรรค์ความคิดด้านบริการ เพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นส์ทางธุรกิจที่ตรงกับความต้องการและใช้ได้จริง

การตั้งศูนย์ Lumada ทำให้ฮิตาชิสามารถนำเสนอโซลูชั่นส์แบบที่ตรงกับความต้องการ แก่หุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้ง ยังวางแผนที่จะนำโซลูชั่นส์ไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต