กรุงไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมทำบุญตักบาตรลงนามถวายพระพร  ถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นพนักงานที่ดี ที่สำนักงานใหญ่ อาคารนานาเหนือ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  รวมใจจิตอาสา น้อมถวายจอมราชาด้วยการทำความสะอาด บริเวณหน้าธนาคารและถนนโดยรอบ อาคารสำนักงานใหญ่ทั้ง 2 อาคาร