กรุงเทพประกันชีวิตขยายสำนักงานสาขาอุบลราชธานี

            กรุงเทพประกันชีวิตจัดพิธีเปิดสำนักงานสาขาอุบลราชธานีแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยมี คมคายธูสรานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารสาวิตรี รมยะรูป กรรมการบริษัทม.ล. จิรเศรษฐศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) วัยชนะจรัสศรีธรรัตน์ ประธานเขตอุบลราชธานี ธนาคารกรุงเทพ อรรถนิตย์  เกรียงธีรศร ประธานเขตศรีสะเกษ ธนาคารกรุงเทพ และ ฉวีวรรณ บุตรเรืองรอง ผู้อำนวยการภาคอาวุโส AVPร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสาขาอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการวางแผนการเงินครบวงจรแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรองรับการทำธุรกรรมต่างๆ พร้อมให้บริการวางแผนทางการเงินด้วยตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร