LINE ปั้น LINE@ Certified Coach เสริมความรู้ ให้ SME ไทยก้าวสู่ตลาดออนไลน์

LINE ส่งเสริมการเติบโตของ SME ให้ทันสมัยและก้าวทันยุคดิจิตอล โดยตอกย้ำกลยุทธ์เสริมความรู้ให้กับธุรกิจ SME ไทยและผู้ดำเนินธุรกิจ Social Commerce ก้าวสู่ตลาดออนไลน์อย่างแข็งแกร่งด้วยการปั้น LINE@ Certified Coach โดยทั้ง 17 LINE@ Certified Coach ได้ผ่านการทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  และได้รับรองว่ามีความรู้เรื่อง LINE@ เป็นอย่างดี มีความรู้ในเรื่องภาพรวมของการตลาดดิจิทัลอย่างครบวงจร พร้อมถ่ายทอดความรู้ไปยังนักธุรกิจ SME หรือผู้ขายออนไลน์ Social Commerce ที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการตลาดบนโลกออนไลน์