ลอรีอัล ฉลองครบรอบ 10 ปี “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์”  จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

พนักงานลอรีอัล ประเทศไทย และ อาเล็ก-ธีรเดช ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันจิตอาสาพนักงาน “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์”

 ลอรีอัล ฉลองครบรอบ 10 ปี ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ (L’Oréal Citizen Day) ในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ล่าสุด ชวนนักแสดงหนุ่มชื่อดัง อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ กิจการเพื่อสังคม GEPP และพนักงานกว่า 420 ชีวิต ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมประจำปี โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าโกงกางและเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

นางอินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนพนักงานของ ลอรีอัล ประเทศไทย การมีโอกาสได้มาทำกิจกรรมจิตอาสานั้นนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ในปีนี้การมีส่วนร่วมในการปลูกป่าโกงกาง และการเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู นั้นช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในหลากหลายแง่มุม ทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ดูแลภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น และยังช่วยลดจำนวนขยะที่อาจจะเล็ดลอดจากชายฝั่งออกสู่ทะเลไปได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย ทั้งนี้ลอรีอัลได้มุ่งส่งเสริมให้พนักงานทั่วโลกออกมารวมพลังจิตอาสาทำความดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม L’Oréal Citizen Day มาโดยตลอด สอดคล้องกับแนวคิด ‘พันธสัญญาแห่งความยั่งยืน’ หรือ Sharing Beauty with All ของ ลอรีอัลกรุ๊ป”

โดยในโอกาส 10 ปี กิจกรรม L’Oréal Citizen Day พนักงานของ ลอรีอัล ประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ปลูกป่าโกงกางและเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู ซึ่งนับเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งแรกที่เริ่มเปิดบริการด้านการศึกษาธรรมชาติ ตั้งแต่ปี 2548 อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย โดยพื้นที่ดังกล่าวนี้ได้รับการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนให้เป็น พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์นกน้ำอพยพ และการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในเส้นทางอพยพเอเชีย-ออสเตรเลีย ซึ่งมีความสำคัญระดับโลก และเป็นมรดกธรรมชาติของจังหวัดสมุทรปราการที่สำคัญมากแห่งหนึ่ง โดยการเข้ามาทำกิจกรรมปลูกป่าโกงกางและเก็บขยะบริเวณป่าชายเลนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ลดความรุนแรงของพายุ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างภูมิทัศน์บริเวณป่าชายเลยให้สะอาดยิ่งขึ้น พร้อมบริหารจัดการขยะ นำมาสร้างพลังงานสะอาดหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบ

อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ พรีเซนเตอร์การ์นิเย่ เมน ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับลอรีอัล ประเทศไทยในครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นถึงการร่วมแรง ร่วมใจ การมีส่วนร่วมร่วมกันในการทำความดี สร้างประโยชน์คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมของพนักงานลอรีอัล ประเทศไทยอย่างแข็งขัน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆ โดยครั้งนี้นับเป็นการร่วมกิจกรรม L’Oréal Citizen Day เป็นครั้งแรก ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”

สำหรับกิจกรรมเก็บขยะบริเวณป่าชายเลนในครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกิจการเพื่อสังคมที่กำลังมาแรงอย่าง GEPP ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรับซื้อขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล “ต้องขอขอบคุณ ลอรีอัล ประเทศไทย ที่ชวน GEPP มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดราว 250 กิโลกรัม จะถูกนำเข้ากระบวนการของ GEPP ในการคัดแยก ทำความสะอาด และนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งพลังงานที่ได้จากการรีไซเคิลเทียบเท่ากับการชาร์จโทรศัพท์มือถือได้มากถึง 43,000 ครั้ง ซึ่งนับเป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนำของเหลือทิ้งอย่างขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม” นายจาตุรงค์ แตรวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญการเก็บ หรือ GEPP Masterกล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

นางอินเนส กล่าวทิ้งท้ายว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาของกิจกรรม L’Oréal Citizen Day พนักงานลอรีอัล ทั่วโลก ทำกิจกรรมเพื่อคืนประโยชน์คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมกันกว่า 1 ล้านชั่วโมง โดยแต่ละปีมีพนักงานกว่า 30,000คน จาก 65 ประเทศร่วมกิจกรรม  และในประเทศไทย เราตั้งใจให้กิจกรรมสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมและชุมชนในด้านต่างๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและแสดงพลังจิตอาสาอย่างแท้จริง”