อาคเนย์คัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20

นายจิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ได้ให้เกิยรติเยี่ยมชมบูธอาคเนย์ในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด INSURANCE OF LOVE ประกันชีวิต ประกันอนาคต ในงานนี้อาคเนย์ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันหลากหลายครบวงจรตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิต พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพฟรี 3 รายการ โดยโรงพยาบาลปิยเวท และของสมนาคุณอีกมากมาย งานจัดขึ้นวันที่ 13-14 ก.ค. นี้ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต