กรุงไทย-แอกซ่าฯ ระบุเบี้ยสุขภาพโต 20% หลังรัฐหนุนคนไทยทำประกันสุขภาพ

กรุงไทย –แอกซ่า ประกันชีวิต เผยภาพรวมธุรกิจประกันสุขภาพมีการเติบโตสูงขึ้น 11% หลังภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีความคุ้มครองด้านสุขภาพ และมาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ส่งผลให้ครึ่งปีแรกบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรวม 20%
นายอังเดร ซานิค กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจประกันสุขภาพ บมจ.กรุงไทย –แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า จากการที่ภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีความคุ้มครองด้านสุขภาพ ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และมาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่มีความหลากหลายตรงความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาภาพรวมธุรกิจประกันสุขภาพมีการเติบโตสูงขึ้น 11% ขณะที่ กรุงไทย-แอกซ่ามีเบี้ยประกันภัยรวมจากประกันสุขภาพในครึ่งปีแรกเติบโต 20%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าประกันสุขภาพอยู่จำนวน  640,000 คน
พร้อมกันนี้ บริษัทเตรียมออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพมาเพื่อสนองความต้องการที่หลากหลายให้กับลูกค้าซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ขณะเดียวกันยังได้เตรียมพัฒนาบริการที่ดี ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผ่านบริการแบบใหม่ภายใต้โครงการ “กรุงไทยแอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร” ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกในประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำโฆษณาออนไลน์ชื่อ “แคร์” โดยโฆษณาดังกล่าวจะทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณานอกบ้าน
ขณะที่ ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ กรุงไทย – แอกซ่าฯ ได้เตรียมออกประกันสุขภาพ สำหรับเด็กกลับมาทำตลาดอีกครั้งในกลุ่มอายุ 0-5 ปี และ 6-10 ปี   ซึ่งถือเป็นความท้าทายเพราะต้องมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเบี้ยประกันภัยที่คงที่และอัตราเหมาะสมที่ผู้ปกครองสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้บุตรได้ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยน แปลงเบี้ยประกันภัยแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำจนเกินไปซึ่งไม่สอดคล้องกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับเด็ก
นายแพทย์มาร์ค สุนทรเกศ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “กรุงไทย-แอกซ่า แคร์คุณกว่าใคร” ได้มีการเปิดตัวมาเมื่อเดือนมกราคม ปี 2561 ที่ผ่านมา โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับลูกค้าประกันสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 6  คนและในปี 2562 จะเพิ่มเป็น 20 คน
ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มแรกนี้บริษัทจะให้คำปรึกษากับบริการใหม่สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพในโรคที่เกี่ยวกับข้อ กระดูก เบาหวานและความดัน ในการให้คำแนะนำทางการแพทย์และพิจารณาทางเลือกในการรักษารวมทั้งคำแนะนำในการรับบริการในสถานพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว