เชิญร่วมงานสื่อสร้างสรรค์ สรรสร้างศิลป์ แผ่นดินกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม งานสื่อสร้างสรรค์ สรรสร้างศิลป์ แผ่นดินกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 62 ณ ตลาดน้ำสุขใจ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ) หรือวันเสาร์ ที่ 13 ก.ค.62 ณ บริเวณถนนคนเดินปากแพรก “ถนนเก่าเล่าเรื่องเมืองกาญจน์” ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป