ไทยซัมซุงประกันชีวิต จัดงานสัมมนาผู้บริหารตัวแทน RTMS 2019 เพื่อวางกลยุทธ์เชิงรุกสำหรับครึ่งปีหลัง

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย อิก เจ ฮาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   คมกฤษ ลายลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคล  ได้จัดงานประชุมและสัมมนาผู้บริหารตัวแทน ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 เพื่อวางกลยุทธ์เชิงรุกสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2562  และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของผู้บริหารตัวแทนและผู้บริหารฝ่ายขายทุกระดับ ภายในงานประกอบด้วยเนื้อหาสาระอันเข้มข้น พร้อมด้วยวิทยากรรับเชิญพิเศษ ได้แก่ นพ.รณพร วีระฉันทะชาติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging  มาให้ความรู้เรื่องความสำคัญและประโยชน์ของเวชศาสตร์ชะลอวัย  และ ณิชพัณณ์ พัชรเสรีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน Online Content ด้านประกันชีวิตและผู้ร่วมก่อตั้งเพจแม่มณี มาให้ความรู้ในเรื่องโอกาสการขยายตลาดออนไลน์ด้วยการเขียน Content ทั้งนี้ มีผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน