ผู้บริหารกรุงเทพประกันชีวิต นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิตในวันประกันชีวิตแห่งชาติปี 2562

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย อรนุช สำราญฤทธิ์  ผู้อำนวยการอาวุโสสายประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานจิตอาสาที่มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจแห่งการเป็นผู้ให้ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองเนื่องในโอกาสวันประกันชีวิตแห่งชาติประจำปี 2562 โดยกรุงเทพประกันชีวิตได้รณรงค์ให้พนักงานมาบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ทุก 3 เดือนยังสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพประกันชีวิต เพื่อให้โลหิตเพียงพอต่อความต้องการนำไปรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริจาคด้านการช่วยกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดใหม่ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ อีกด้วย ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่กรุงเทพประกันชีวิตทำอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าของคนไทยทุกคน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้