วิริยะฯเตรียมความพร้อมรองรับบริการงานสินไหมด้าน Carrier

โดย สรายุทธ พุ่มศรี รองผู้จัดการฝ่ายประกันภัยNon-Motor ด้านรถยนต์ จัดสัมมณาระดมความคิด  “โครงการแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางปฎิบัติงานด้านสินไหม ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง” โดยมีผู้บริหารระดับสูงและระดับภูมิภาค บริษัท วิริยะประกันภัย ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ.โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์