เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบรางวัล Quality Assurance Scheme (QAS)

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายโยฮัน ดีทอย ผู้อำนวยการฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย รับมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล Quality Assurance Scheme (QAS) ของสถาบันนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหราชอาณาจักร (The Institute and Faculty of Actuaries: IFoA) จาก นายตัน ซวู แช ว่าที่ประธานสถาบันนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหราชอาณาจักร อีกทั้ง ได้รับเกียรติจาก ดร.ชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย ร่วมเป็นสักขีพยานการรับรางวัลในครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ภายในงาน นายการ์ท โจนส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัทเอไอเอ ได้ร่วมกล่าวแสดงความชื่นชมต่อความมุ่งมั่นในการทำงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณภาพสูงของเอไอเอ ประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่องกว่า 80 ปี จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดย เอไอเอ ประเทศไทย ถือเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกในประเทศไทยและเป็นองค์กรแรกของไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพดังกล่าว ทั้งนี้ งานมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเอไอเอ สำนักงานใหญ่