ยูโอบี  จัดกิจกรรม2019 UOB Heartbeat Run/Walk ระดมทุนมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

ธนาคารยูโอบี เตรียมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2019 UOB Heartbeat Run/Walk ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมเดิน/วิ่ง ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตรในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ สนามจุ๊บ ระดมทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสด้านการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบสและกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดเผยว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ธนาคารยูโอบีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9  โดยมีเป้าหมายในการระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคม โดย UOB Heartbeat Run/Walk เป็นส่วนหนึ่งของยูโอบีฮาร์ทบีท หรือ UOB Heartbeat โครงการรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนาคารยูโอบี ที่มุ่งเน้นใน 3 ด้านคือ ศิลปะ (Art)  การศึกษา (Education) และเยาวชน  (Children) ซึ่งมีนโนบายการดำเนินงานใน 3 แนวทางผ่านการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Philanthropy) ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ (Partnership) และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Participation) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการส่งต่อสิ่งดีดีคืนสู่ชุมชนร่วมกันกับพันธมิตร ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร

คอนเซปต์ของ UOB Heartbeat Run/Walk สำหรับประเทศไทยปีนี้ยังคงเป็น Keep the Good Going เริ่มต้นจากทางธนาคารอยากให้พนักงานธนาคารทุกคนมีสุขภาพดีและให้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น เพราะเมื่อทุกคนมีสุขภาพ จิตใจและความเป็นอยู่ที่ดี ก็พร้อมที่ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้คนรอบข้าง รวมถึงชุมชนและสังคม เป้าหมายของงาน จึงเป็นมากกว่าการระดมทุนเงินเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคม แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานธนาคารหันมาดูแลและใส่ใจตัวเองมากขึ้น

นายสัญชัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง  UOB Heartbeat Run/Walk ธนาคารจะเชิญชวนให้พนักงานและครอบครัว รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมเดิน-วิ่งที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ สนามจุ๊บในระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยยอดเงินสนับสนุนที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปบริจาคสมทบให้กับโรงเรียนพระดาบส และกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เนื่องจากยูโอบีมองว่า แต่ละพื้นที่ของสังคมยังมีเด็กด้อยโอกาสอยู่ จึงเป็นสาเหตุทำให้ต้องขยายการสนับสนุนไปสู่กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

“เพราะเราเชื่อว่า คนเป็นหัวใจและทรัพยากรหลัก การสร้างให้คนหนึ่งคนเป็นคนดีมีคุณภาพ ก็จะทำให้คนรอบๆ ข้างเขาดีขึ้นไปอีก เราจึงมุ่งมั่นเรื่องการสร้างคน โดยเริ่มจากพนักงานในองค์กร จากนั้นค่อยต่อยอดขยายตัวออกไปเรื่อยๆ นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่สร้างเด็กคนหนึ่งที่มีคุณภาพออกไปได้ มันก็จะเกิดการขยายตัว โดยเริ่มจากรอบๆ ตัวเขาที่ได้รับการซึมซับและหลังจากนั้นก็จะเกิดการต่อยอดไปอีก ผมในฐานะตัวแทนของผู้บริหารยูโอบี รู้สึกดีใจมากที่กิจกรรมนี้มันทำประโยชน์ให้สังคมได้จริงๆ ซึ่งในแต่ละปีในการจัดกิจกรรมสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าที่เราตั้งไว้ได้”

นายสัญชัย เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วม กิจกรรมของทุกประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียกว่า 1.7 หมื่นคน สามารถระดมทุนบริจาคได้มากกว่า 28.5 ล้านบาท ส่วนในประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 3,000 คนและสามารถระดมทุนเงินบริจาคได้มากถึง 2.7 ล้านบาท