ออมสิน จับมือ ทิพยประกันภัย ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศผ่าน MyMo” ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคดิจิทัล

         ธนาคารออมสิน เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า เอาใจคนชอบเที่ยวต่างประเทศ ซื้อประกันก่อนการเดินทางไปต่างประเทศกับทิพยประกันภัย ผ่าน MyMo Mobile Banking ของธนาคารออมสิน เบี้ยประกันเริ่มต้น 235 บาท คุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ต่อยอดความสำเร็จของ Mobile Banking (MyMo) ด้วยการพัฒนาบริการให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย สร้างความสะดวกสบาย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการทางการเงินในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการออม การลงทุน การขอสินเชื่อ รวมไปถึงการทำประกันชีวิต/ประกันภัย ล่าสุดได้เปิดให้บริการซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความคุ้มครองระหว่างการเดินทางที่อาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา ร่วมกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศผ่าน Mobile Banking (MyMo)” เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศได้ทุกที่ทุกเวลา โดยสามารถซื้อกรมธรรม์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับ “ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศผ่าน Mobile Banking (MyMo)” มีระยะเวลาประกันภัยให้ลูกค้าเลือกทั้งแบบรายเที่ยว (Single Trip) และแบบรายปี (Annual Multi-Trip) เบี้ยประกันแบบรายเที่ยวเริ่มต้นที่ 235 บาท สำหรับระยะเวลาเดินทาง 1-4 วัน และเบี้ยประกันแบบรายปีอยู่ที่ 2,468 บาท เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดยการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ทั้งสองรูปแบบการเดินทางความคุ้มครองจะเริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง ให้ความคุ้มครองสำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อเนื่องกันจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศให้ตนเองและซื้อให้กับผู้ร่วมเดินทางได้สูงสุด 8 คน และเลือกเดินทางได้ทั่วโลก รวมทั้งยื่นวีซ่าแชงเก้นได้ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1-85 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เริ่มเอาประกันภัย

ส่วนรายละเอียดความคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ สูงสุดถึง 3 ล้านบาท, คุ้มครองการเสียชีวิตและการรักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงถึง 1.5 ล้านบาท, การเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางสูงสุด 15,000 บาท ขณะที่การชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางสูญหายสูงสุด 2,000 บาท/ชิ้น/คู่/ชุด เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Line Official, Facebook : GSB Society หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mymo Call Center โทร 1143