ทิพยประกันภัย มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

ทิพยประกันภัย ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และมูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) พร้อมด้วยมูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง นำโดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานมูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง และบริษัทห้างร้านเอกชนในชุมชน ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งอยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดงและเคหะชุมชนห้วยขวาง ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีอนาคตที่ดี ประจำปีการศีกษา 2562 ณ กระทรวงเเรงงาน กรุงเทพฯ