ไทยสมุทร มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

       บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากกิจกรรมOCEAN LIFE Love (Virtual) Run 2019″ หนึ่งในของขวัญพิเศษเพื่อตอบแทนสู่สังคม ฉลองครบรอบ 70 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้แก่ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง และสนับสนุนการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง ด้วยหวังเห็นคนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์