เทสโก้ โลตัส รับซื้อน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมวาริช ภูมิผลิต UHT ตั้งเป้าล้านกล่อง/ปี

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส ลงนามบันทึกความตกลงร่วมกับผู้นำเกษตรกรจากสหกรณ์โคนมวาริช ภูมิ จำกัด และ จ.สกลนคร ในการรับซื้อน้ำนมดิบคุณภาพสูงเพื่อผลิตนม UHT ภายใต้แบรนด์ “เทสโก้” หนึ่งในโครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

ซึ่งเทสโก้ โลตัส ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหกรณ์ในกา รวางแผนการผลิตให้ได้น้ำนมดิบในปริมาณที่ต้องการ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการผลิตใน เชิงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลทั้ง GMP, HACCP หรือมาตรฐานกลุ่มเทสโก้ที่ใช้ในสหราชอาณาจักร โดยตั้งเป้ารับซื้อนม UHT จากสหกรณ์ฯ ประมาณ ล้านกล่องต่อปี ลดปัญหาการจำหน่ายน้ำนมดิบที่เหลือจากการแปรรูปในราคาขาดทุนเหมือนที่ผ่านมา ด้วยตลาดรองรับการขายที่แน่นอน ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนมไทย สร้างรายได้มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ในราคาที่เอื้อมถึงได้ทุกวัน