วิริยะประกันภัย สนับสนุนน้ำดื่ม งานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์

พันตำรวจตรีมานพ จันทร์เกิด สารวัตรงานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)         โดยมีนางสาววารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อให้ส่วนงานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจรนำไปให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ รวมถึงงานราชการตามภารกิจต่างๆ ณ กองบังคับการตำรวจจราจร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ