กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี”

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี” หรือ “Company with the Best Health Insurance Coverage of the Year” โดยมี อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นตัวแทนมอบรางวัลในงานประกาศรางวัล Emerging Asia Insurance Awards 2019 จัดโดยหอการค้าแห่งประเทศอินเดียร่วมกับองค์กรพันธมิตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบริษัทประกันในภูมิภาคเอเชีย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อธุรกิจประกัน โดยรางวัลดังกล่าวมีเกณฑ์การพิจารณาจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ การบริการและบริการเสริมต่างๆ ที่บริษัทมอบให้แก่ผู้เอาประกัน