BKI มอบสินไหมทดแทน 1.2 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสุรีย์พร สีอุไรย์ ผู้จัดการสาขาขอนแก่น ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน และนางวายุธิดา ชาบรรทม  ผู้จัดการสาขาขอนแก่น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 1,200,000 บาท ให้แก่ นางนิตยา ลีกิสต์ ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายธีโอดอร์ ลีกิสต์ ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหกล้ม ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้