ชับบ์สามัคคีประกันภัย มอบสินไหม 40 ล้านบาท

นายอรรถวุฒิ กาญจนเพิ่มผลดี  หัวหน้าสายงานธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ จากบมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำนวน 40 ล้านบาท แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตามภาระผูกพัน โดยมี นางสาววรรณี ภาสกรกานต์  ภรรยาของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสินค้าด้านการเกษตร  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ