‘อลิอันซ์’ ชี้ทิศทางประกันไทยโตกว่า 5% สอดรับเบี้ยประกันภัยทั่วโลกโตเพิ่ม 3.3%

ศูนย์วิจัยอลิอันซ์ เปิดเผยผลวิจัย พบ ยอดเบี้ยประกันภัยทั่วโลกเติบโตเพิ่มขึ้น 3.3% มีมูลค่าประมาณ 128 ล้านล้านบาทในปี 2561 ขณะที่ตลาดประกันชีวิตในประเทศจีนและเกาหลี กลับลดลงเหตุมีการกำกับดูแลการขายประกันภัยที่เข้มงวด ขณะที่ประเทศไทยมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 5.2% ในปี 2561 พร้อมคาดการณ์ทศวรรษหน้า เอเชียจะกลับมามีสัดส่วนการเติบโตถึง 60% ของการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรวมทั่วโลก

นายไมเคิล ไฮซ์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มอลิอันซ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกซื้อประกันภัยในสัดส่วนที่น้อยลงเมื่อเทียบกับรายได้ ดังนั้นจึงควรมีความพยายามร่วมกันทั้งทางการเมือง และภาคอุตสาหกรรมในการปิด (ช่องว่างความคุ้มครอง) นี้ สำหรับในปี 2561 ถือว่าเป็นปีที่ไม่ปกติสำหรับธุรกิจประกันในทวีปเอเชีย เนื่องจาก เบี้ยประกันภัยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 2.3% (ไม่รวมญี่ปุ่น) โดยนับเป็นครั้งที่สองตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนสหัสวรรษใหม่ โดยเบี้ยประกันภัยมีการเติบโตตามหลังการขยายตัวทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น ญี่ปุ่น ซึ่งมีการขยายตัวอยู่ที่ 4% ซึ่งขยายตัวเร็วกว่า ในปี 2561 ทั้งภูมิภาคมีอัตราการเติบโตคิดเป็นเพียง 16% ของการเติบโตทั่วโลก (หลังจากที่เพิ่มขึ้นถึง 81% ในปี 2560) ตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยทั่วโลกในปี 2561 คือ สหรัฐอเมริกา (42%) และญี่ปุ่น (11%)

ทั้งนี้ จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตัวการหลักที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทประกันหดตัวในครั้งนี้ คือ ตลาดประกันชีวิตทั้งในจีนและเกาหลีซึ่งคิดเป็น 40% ของเบี้ยประกันภัยรวมของทั้งภูมิภาค (ยกเว้นญี่ปุ่น) นั้นได้หดตัวลงในปี 2561 สำหรับประเทศจีน สาเหตุหลักมาจากอุปสรรคด้านกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนประกันที่หันมาขายผลิตภัณฑ์การบริหารความมั่งคั่งทางการเงินมากขึ้น

ด้านนางสาวมิเคลา กริมม์ นักเศรษฐศาสตร์จากศูนย์วิจัยอลิอันซ์ กล่าวว่า ปี 2561 ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดจบของเรื่องราวการเติบโตของการประกันภัยในเอเชีย ในทางกลับกัน การที่ประเทศจีนมีการกำกับดูแลการขายประกันภัยที่เข้มงวดนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและยอมรับได้ เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณที่ดีถึงพัฒนาการขั้นต่อไปที่สมดุลและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดังนั้น จีนจะเป็นตัวเต็งที่เห็นได้ชัดในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อชำระเงิน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์วิจัยอลิอันซ์ คาดการณ์ว่าในปีนี้การฟื้นตัวของธุรกิจประกันภัยในเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) จะส่งผลให้ยอดการเติบโตของเบี้ยประกันภัยสูงถึงราว 11% ส่วนในประเทศไทยเบี้ยประกันภัยเติบโตขึ้น 5.2% ในปี 2561 ซึ่งผันผวนไปตามพัฒนาการของหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กล่าวคือ ในปี 2561 เบี้ยประกันวินาศภัยมีการเติบโตถึง 5.8% หลังจากซบเซามาสองปี ในทางตรงกันข้าม การเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตชะลอตัวลงอยู่ที่ 5.0% ซึ่งเป็นการเติบโตระดับต่ำที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ อย่างไรก็ตาม ตลาดประกันชีวิตยังคงเป็นตลาดที่โดดเด่น ซึ่งเหมือนกับในประเทศส่วนใหญ่ของเอเชีย คิดเป็น 70% ของเบี้ยประกันภัยรับรวม (ไม่รวมประกันสุขภาพ)

สำหรับปีนี้ จากผลวิจัยของกลุ่มอลิอันซ์ ประมาณการว่าจะมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยประมาณ 7% ทั้งในส่วนของประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ตลาดประกันภัยของประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการพัฒนามากที่สุดในภูมิภาค กล่าวคือ ค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัวอยู่ที่ 292 ยูโร (ประมาณ 10,450 บาท) ในปี 2561 (เทียบเท่ากับจีน) โดยมีอัตราการเข้าถึงประกันอยู่ที่ 4.7% ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดสำหรับตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาค แซงหน้าจีนที่เติบโตเพียง 3.7%
ศูนย์วิจัยอลิอันซ์ คาดว่าตลาดประกันภัยจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยคาดการณ์อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยทั่วโลกจะสูงถึง 5% ในทศวรรษหน้า โดยคาดหวังว่าจะมีการเติบโตในเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) นั้นสูงกว่าภูมิภาคอื่นอย่างมาก และน่าจะขยายตัวได้สูงถึง 9.4% ต่อปีในทศวรรษหน้าส่วนการเติบโตของตลาดประกันภัยในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ 7.5% (ประกันชีวิต 7.7% และประกันภัยวินาศภัย 7.1%) โดยรวมแล้ว ประมาณ 60% ของเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจะมาจากภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)