กสิกรไทย รับ 3 รางวัลใหญ่ จาก The Asian Banker Thailand Country Awards 2019

นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้จัดการ นางสาวสุพร สุนทรโรหิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนางสาวอาภรณ์ สิริศรีสกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโส Marketing Campaign Intelligence Department ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ 3 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมด้านบริการบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทย (Best Wealth Management Services in Thailand) รางวัลยอดเยี่ยมด้านบริการอีคอมเมิร์ซ (The Best E-Commerce Proposition) จากฟีเจอร์ K+ Market ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน K PLUS และรางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (The Best Data Analytics Initiative, Application or Programme) ในงานประกาศรางวัล The Asian Banker Thailand Country Awards 2019 จัดโดย วารสาร ดิ เอเชียน แบงเกอร์ (The Asian Banker) ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้