‘Panus’ มุ่งเน้นนวัตกรรม นำหุ่นยนต์เข้าช่วยผลิตรถทรัค

     พนัส แอสเซมบลีย์ มุ่งเน้นกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมนำระบบดิจิทัลเข้าช่วยพัฒนาโรงงานใหม่ ผ่านการนำหุ่นยนต์ช่วยงานด้านประกอบรถด้วยระบบ PANUS Operation and Resource Planning System (POPPS) ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุค 4.0 พร้อมส่ง PANUS  S – PL US เดินหน้าให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร

     ณัชชา วงศ์คำภู ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด กล่าวว่า พนัสเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของบุคลากร องค์กร และสังคม เนื่องจากมองว่าโอกาสทางธุรกิจเกือบทุกด้านในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาพนัสได้ร่วมมือกับ สวทช. จัดโครงการ ‘Panus Thailand LogTech Award 2018’ ขึ้นเพื่อส่งเสริมกลุ่มสตาร์ทอัพ พร้อมค้นหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวยังเป็นสะพานเชื่อมสตาร์ทอัพเกิดใหม่ในกลุ่ม LogTech ไปสู่องค์กรหรือบริษัทที่แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ในรูปแบบ Open Innovation อีกด้วย

สำหรับ พนัสเองที่ผ่านมาได้ให้โอกาสบุคลากรทุกด้านในการร่วมงาน และสร้างผลิตภัณฑ์ ด้านโลจิสติกส์ให้เกิดเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง  ส่วนภายในองค์กรของพนัสนั้น ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันกระบวนการบริหารภายในองค์กรได้ใช้ระบบดิจิทัลเข้ามา เพื่อให้สอดคล้องกับ Disruptive Technology โดยได้พัฒนาโรงงานใหม่ด้วยการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการประกอบ การสร้างระบบ PANUS Operation and Resource Planning System (POPPS) แทนระบบ ERP เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างราบรื่นสอดคล้องกันทุก นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้พลังงานทดแทนซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่พัฒนาการนำระบบไฟฟ้า Electric Vehicle (EV) เข้ามาใช้แทนพลังงานจากการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันมากขึ้น

ขณะที่ เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาพนัสได้เข้าร่วมสนับสนุนกับทางสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย เพื่อจัดการแข่งขัน Formula Student โดยใช้ชื่อรายการว่า TSAE Auto Challenge 2019 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ ซึ่งบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนโดยเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีม Formula Student จากสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (TNI) ซึ่งการแข่งขันในครั้งนั้น  ทางทีม TNI ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อีกด้วย

“พนัสเองได้เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมดีๆซึ่งรายการ TSAE Auto Challenge 2019 ถือเป็นจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับการคิดค้นนวัตกรรมและการนำระบบไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนอันเป็นผลในการพัฒนาคิดค้นสิ่งต่างๆได้อีกมากมาย” นายพนัส กล่าว

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดประกวด Panus Thailand LogTechAward เพื่อเฟ้นหา คัดสรร คัดเลือก และสนับสนุน Start-up ด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเภทผู้ประกอบการและนักศึกษา โดยได้จัดการประกวดต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี และในปีนี้กำลังจะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ขณะที่ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าหลัก นั่นคือ กลุ่มรถคัสซี บรรทุกตู้สินค้า และรถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ รวมไปถึงรถดัมพ์ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มรถขนส่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมกันนี้ยังมีการบริการหลังการขายที่ครบวงจรบริการในทุกพื้นที่ผ่านศูนย์บริการ PANUS  S – PL US