‘สลิงชอท’ เผย 6 เทรนด์ผู้นำยุคใหม่ จับมือ ‘โกลบิช สตาร์ทอัพ’ เปิดตัว OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์

“สลิงชอท กรุ๊ป” เผยเทรนด์ 6 ทักษะแห่งโลกอนาคตของผู้นำยุคใหม่ รุกจับมือ “โกลบิช อคาเดเมีย” เปิดตัว “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” รายแรกในไทย หวังช่วยผู้นำองค์กรก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น ตั้งเป้าสู่การเป็นแพลตฟอร์มโค้ชชิ่งที่คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง ในราคาที่จับต้องได้ ชูจุดเด่นตอบโจทย์ pain point-การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยถึงเทรนด์ 6 ทักษะแห่งโลกอนาคตของผู้นำยุคใหม่ว่า จากการศึกษาของบริษัท พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้โลกการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างมาก ส่งผลให้ผู้นำและคนทำงานในทุกระดับต้องปรับตัวให้สอดรับกับลักษณะงานและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป โดยทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ได้แก่ 1.Creative Conception – ความสามารถในการก้าวข้ามกรอบความคิด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่หลากหลายและแปลกใหม่ 2. Logical Investigation – ความสามารถในการใช้เหตุผลวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อประเมินผล3. Wicked-Problem Self-Efficacy – ความสามารถในการตรวจสอบและเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้น 4.Connectedness – ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและแสดงการตอบสนองระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันอย่างที่ต้องการ 5. Virtual Collaboration – ความสามารถในการประสานงานและทำงานอย่างมีประสิทธิผล ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยไม่มีพรมแดนด้านพื้นที่และเวลา และ 6. Life-Long Learning Experimentation – ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสมัครใจ

“จากเทรนด์ทักษะที่จำเป็นในการทำงานดังกล่าว สลิงชอท กรุ๊ป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นำและองค์กร ได้มีแนวคิดพัฒนาเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้นำและคนทำงานสามารถเพิ่มทักษะการทำงานได้ง่ายและไร้ข้อจำกัด จึงเฟ้นหาพันธมิตรโดยได้จับมือกับบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษา ที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มมากกว่า 15,000 ราย เพื่อพัฒนาและเปิดตัว “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” รายแรกในไทย แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนไลน์ที่จะกลายเป็นตัวช่วยสำคัญของผู้นำองค์กรยุคใหม่ นำพาองค์กรให้สามารถก้าวผ่านยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น” ดร.สุทธิโสพรรณ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นอกจากการร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้คนสามารถเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตแล้ว “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบ Pain-Pointของผู้นำไทย ที่มีเวลาจำกัดในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจต่าง ๆ ในโลกยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น ที่แข่งขันกันที่ความเร็ว ซึ่ง “OMG” แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเลือกนัดหมายตาราง และรับการโค้ชจากโค้ชที่ผ่านการรับรองจากสลิงชอท ได้ทุกที่ ทุกเวลา

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของ “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” รายแรกในไทยนั้น คือ กลุ่มคนทำงาน นักธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการที่ต้องการโค้ช และกลุ่มผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงในองค์กรธุรกิจ ทั้งนี้ OMG เป็นแพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มนำหลักสูตร “Coaching in Transition” (สู่ก้าวที่แกร่ง) เป็นหลักสูตรแรกที่ลงในแพลตฟอร์ม และมีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรสำหรับ “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” ให้ครอบคลุมทั้งชีวิตในและนอกการทำงานของผู้นำไทย โดยจะนำทั้งหลักสูตรสำหรับการทำงาน เช่น โค้ชสำหรับผู้บริหาร การโค้ชสำหรับธุรกิจ การโค้ชแนะนำอาชีพ และการโค้ชด้านการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่สนใจ เช่น การโค้ชสำหรับพ่อแม่ และการโค้ชสำหรับนักกีฬา คาดว่าหลังเปิดตัวจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 300 ราย และการเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้รวมบริษัทเติบโต 45% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้าน นายธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพด้านการศึกษา ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม e – Learning สำหรับการฝึกพูดภาษาอังกฤษทาง “ออนไลน์” แบบสอนสดตัวต่อตัวกับครูสอนภาษาต่างชาติ กล่าวถึงความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการเรียนรู้ในองค์กรว่า ชผู้เรียนมีความต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทั้งนี้ “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” รายแรกในไทย เป็นการนำเอาประสบการณ์ของผู้ใช้จากการพัฒนาแพลตฟอร์มสอนภาษาอังกฤษออนไลน์โกลบิช มาประสานกับประสบการณ์ของผู้ได้รับการโค้ชและโค้ช โดยการพัฒนาฟีเจอร์ที่เหมาะกับการโค้ช เช่นเดียวกับการโค้ชแบบตัวต่อตัว อาทิ วิดีโอคอล เพื่อให้สามารถมองเห็นกันทั้งโค้ชและผู้รับการโค้ชผ่านวิดีโอคอล สามารถส่งไฟล์ถึงกันได้อย่างครบครัน หรือไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการเขียนเหมือนการใช้กระดาษ นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามและประเมินผลการโค้ช ซึ่งจะเก็บข้อมูลในการโค้ชทั้งหมด ทำให้โค้ช ผู้ได้รับการโค้ช รวมไปถึงองค์กรสามารถติดตามข้อมูลจากการโค้ช เพื่อนำไปวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างครบถ้วน

สำหรับความร่วมมือระหว่าง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด กับ บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด ในครั้งนี้ เป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัท โดยโกลบิช ซึ่งประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัว มาเป็นผู้พัฒนา “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” รายแรกในไทย ให้สลิงชอท กรุ๊ป ในขณะที่สลิงชอท กรุ๊ป ซึ่งคร่ำหวอดด้านการพัฒนาผู้นำและองค์กร จะช่วยโกลบิชในการพัฒนาทีมงานและองค์กรให้มีศักยภาพพร้อมเติบโตตามธุรกิจที่ขยายตัวแบบสตาร์ทอัพ