ทิพยทั่วไทย ก้าวไกลทั่วโลก

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย พร้อมผู้บริหาร นำทีม พาพนักงาน performance ดีเยี่ยม ทั่วประเทศ ประจำปี 2562 เปิดวิสัยทัศน์ ศึกษาดูงาน ประเทศเยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อมาพัฒนาการทำงานและการบริการ ให้ดียิ่งขึ้นก้าวไกลสู่ระดับสากล