‘กรุงเทพประกันภัย’ รุกลูกค้าโลจิสติกส์ เล็งเปิดแพกเกจจูงใจเจาะตลาดรถบรรทุก!!

กรุงเทพประกันภัยเผยแผนงานปี 62 เน้นขยายงานรถยนต์และพัฒนานวัตกรรมการบริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ รุกหนักกลุ่มลูกค้าโลจิสติกส์ ดันตลาดประกันภัยรถบรรทุกโตต่อเนื่อง หลังปี 61 ฟันเบี้ยประกันทั้งสิ้น 1,059 ล้านบาท พร้อมศึกษากรมธรรม์ประกันภัยรถบรรทุกผนวกประกันภัย Carriers
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 ว่าบริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานหลักๆ หลายด้าน ได้แก่ 1. การขยายงานด้านการประกันภัยรถยนต์เชิงรุก โดยตั้งเป้าเติบโตร้อยละ 20 ทำให้สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพิ่มเป็นร้อยละ 43 จากร้อยละ 41 ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากแบรนด์กรุงเทพประกันภัยได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้าและคู่ค้าว่ามีความมั่นคงและมีคุณภาพในการให้บริการสินไหมทดแทนในระดับที่ดีตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มาให้บริการ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการเคลมสินไหมทดแทนได้เป็นอย่างดี จึงทำให้มีโอกาสเติบโตในการรับประกันภัยรถยนต์มากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์การประกันภัยที่เน้นในปีนี้ได้แก่ Motor Pricing by Regionที่มีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง Loss Ratio อยู่ในระดับที่ดี คือร้อยละ 50 การทำประกันภัยรถบรรทุก ซึ่งมีการขยายงานอย่างจริงจังตั้งแต่ปลายปี 2561 ผ่าน Package Truck We Insure โดยการปรับเบี้ยประกันภัยให้สามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้นสำหรับรถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 4-12 ตัน และขนาดมากกว่า 12 ตัน โดยปี 2561 เบี้ยประกันภัยรถบรรทุกมีทั้งสิ้น 1,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 มีการปรับปรุงแพกเกจเพิ่มเติม  จากการขยายตัวของประกันภัยรถบรรทุกที่สูงขึ้น ปีนี้บริษัทเล็งเห็นโอกาสของตลาดดังกล่าว จึงมีแผนศึกษาการศึกษากรมธรรม์ประกันภัยรถบรรทุก logistics ผนวกกับประกัน Carriers’ liability ซึ่งเป็นการประกันภัยในลักษณะการขายพ่วง เนื่องจากลูกค้าโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าจำนวนมาก ย่อมมีความเสี่ยงว่าสินค้าจะเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ถ้าลูกค้าทำประกันภัยตัวรถ และประกันภัยสินค้ากับบริษัทเดียวกัน จะสะดวกและรวดเร็วในการเคลมประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการรถบรรทุกก็มีหลายรูปแบบ หลายขนาด มีฟลีทรถตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ถ้ามีแพกเกจที่จูงใจการเจาะตลาดก็ทำไม่ได้ยาก เนื่องจาก BKI เป็นบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งตลาดนี้แม้ว่าจะมีการแข่งขันสูงแต่เชื่อว่าผู้เล่นรายใหญ่จะได้เปรียบ
ดร.อภิสิทธิ์  กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะขยายงาน Non Motor โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งขยายงานโครงการ Mega Projects ประกันภัยภาครัฐ และงานตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) เช่น ประกันภัย Engineering, Aviation, ประกันภัย D&O (Director & Officer Liability Insurance) ซึ่งมีฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่มและยังมีคู่แข่งขันน้อยราย รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ได้แก่การนำ Robotic Process Automation ที่ใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและลด2 ข้อผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งลดต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ
การพัฒนาด้านอื่นๆ ได้แก่ บริษัทฯ วางแผนเพิ่มจำนวน Risk Engineer และเพิ่มจำนวนตัวแทนใหม่ เพื่อรองรับการขยายงาน เพิ่มอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ 2% โดยในปี 2561 Renewal Rate (Policy) เท่ากับร้อยละ 83.1 เพิ่มจากร้อยละ 81.7 ในปีก่อนหน้าขยายงานลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี 2561 เบี้ยประกันภัยรับจากลูกค้ารายย่อยเติบโตร้อยละ 8.1 และคิดเป็นสัดส่วนเบี้ยประกันภัยร้อยละ 48.7 ของเบี้ยประกันภัยรับตรงขยายสาขาใหม่เพิ่มอีก 3 สาขาที่จังหวัดสมุทรสาคร สุพรรณบุรี และลำปาง นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ เช่น เวียดนาม