‘วิริยะประกันภัย’บริการเยี่ยม!! ตอกย้ำความมั่นใจประกันภัยขนส่ง

นายสรายุทธ พุ่มศรี ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor ด้านรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าสำหรับบมจ.วิริยะประกันภัย ยังคงเป็นอันดับที่ 1 ในการรับประกันภัยกลุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่ และเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดการรับประกันภัย ทั้งนี้ก็อาจเนื่องมาจากบริษัทฯ เน้นเรื่องการให้บริการลูกค้าเป็นสำคัญ การมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศและยังมีตัวแทนในพื้นที่ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดเป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการของเราแล้วไม่เปลี่ยนใจไปไหนและยังเกิดการบอกต่อในกลุ่มลูกค้าด้วยกันอีกด้วย
จากการที่ บมจ.วิริยะประกันภัย มีฐานลูกค้ากลุ่มรถบรรทุกที่ใช้บริการด้านประกันภัยรถยนต์กับเรา ทำให้มั่นใจว่าเราจะขึ้นเป็นอันดับที่ 3 ในระยะเวลา 3 ปี ของการรับประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า หรือของที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขนส่งในกรณีที่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งโดยกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองตั้งแต่การนำสินค้า/ของขึ้นบนยานพาหนะ สินค้าบรรทุกอยู่บนยานพาหนะในระหว่างขนส่งไปจนถึงนำสินค้า/ของลงจากยานพาหนะ โดยกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองทั่วประเทศ ไทย และกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการขยายอณาเขตการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็น สปป.ลาว เมียนมา, กัมพูชา หรือมาเลเซีย บมจ.วิริยะประกันภัย ก็ยังสามารถให้ความคุ้มครองได้เพียงผู้เอาประกันภัยแจ้งข้อมูลไปยังตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่รับประกันภัยของบริษัทฯ ซึ่งเรามีตัวแทนอยู่ครอบคลุมทุกพื้นที่แบ่งเป็นเขตรับผิดชอบทำให้งานด้านการบริการสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งบริการด้านรับประกันภัยและบริการหลังการขาย เช่น ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตัวแทนสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ในเวลาอันรวดเร็ว ประกอบกับถ้าตัวแทนรู้จักกับผู้เอาประกันภัยอยู่แล้วเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นคนในพื้นที่เดียวกันก็สามารถพูดคุยกันได้ทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนในพื้นที่รวมกันมากกว่า 5 พันราย โดยส่วนหนึ่งจะเป็นสมาชิกที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 พันราย ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ทำให้คู่แข่งที่ลงมาเล่นในตลาดเดียวกันไม่สามารถแย่งชิงพื้นที่ตรงนี้ของเราได้ ไม่ว่าที่ผ่านมาคู่แข่งจะมีกลยุทธ์ต่างๆ มากมายทั้งการตัดราคาหรือดัมพ์เบี้ยประกันภัยลงมาต่ำกว่าครึ่งก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการวางแผนงานล่วงหน้ามาโดยตลอด เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริการต่างๆ ทั้งบริการด้านการรับประกันภัย บริการด้านสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์หรือนอนมอเตอร์ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริการเกิดการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายทำให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการแบ่งพื้นที่การให้บริการลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีศูนย์ฯย่อยที่เชื่อมระหว่างศูนย์ฯต่อศูนย์ที่สามารถเดินทางข้ามแดนไปยังประเทศ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย เพื่อไปทำการตรวจสอบอุบัติเหตุและดูแลในส่วนของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยขนส่ง ซึ่งลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราสามารถดูแลสินค้าของท่านได้อย่างทั่วถึง
อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก มอบสิทธิประโยชน์สำหรับ
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในการขอรับรอง “มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)” รวมถึงบริษัทได้ร่วมสนับสนุนสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมือต่างๆ รวมถึงการจัดอบรมสัมมนาให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อการนำมา ซึ่งการบริการที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการบริษัทฯ เพราะเราถือว่าเมื่อลูกค้ามอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ  แล้วเราต้องดูแลสินค้าของลูกค้าในการขนส่งไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศไทยหรือการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ให้ดีที่สุด
ลูกค้าหรือผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานตัวแทน สาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ หรือติดต่อได้ที่คุณมัณฑิตา เทียนทับทิม ผู้จัดการแผนกประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่งเบอร์ 02-129-7629 สายด่วน โทร.1557