‘ธนชาต’ เปิดทัพสินเชื่อรถยนต์ ตั้งธงปล่อยกู้ 1.9 แสนล้านบาท

ธนาคารธนชาตเดินหน้าปล่อยสินเชื่อรถยนต์ ลั่นรักษาตำแหน่งผู้นำตลาด พร้อมรุกดิจิทัลแพลตฟอร์ม – ขยายฐานพันธมิตรออนไลน์ ตั้งเป้าปีนี้ปล่อยกู้ 1.9 แสนล้านบาท คาดสิ้นปีพอร์ตโตกว่า 4.5 แสนล้านบาท
นายป้อมเพชร รสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การรักษาผู้นำตลาดธุรกิจสินเชื่อรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ที่ทำให้ธนชาตมีความแข็งแกร่ง นั่นคือการมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบ การณ์สูง โดยปัจจุบันได้มีการแบ่งทีมออกเป็น 2 ฝ่ายสำคัญ นั่นคือ งานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ รับผิดชอบงานขาย และดูแลเจ้าหน้าที่การตลาดทั่วประเทศ และฝ่ายผลิต ภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อรถยนต์ รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายมีความเข้าใจลูกค้าและตลาดสินเชื่อรถยนต์เป็นอย่างดี
ส่วนสำคัญอีกด้านหนึ่ง คือการใช้นโยบายและกลยุทธ์พร้อมกับยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ภายใต้แนวคิด Drive Your Progress มุ่งมั่นขับเคลื่อน “ความก้าวหน้า” ให้ลูกค้าตลอดเส้นทางชีวิต ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของสินเชื่อรถยนต์ธนชาตที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด หากแต่มองถึงความก้าวหน้าของชีวิต และธุรกิจของลูกค้าด้วย
สำหรับปีนี้ ธนชาตยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อรถยนต์อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านส่วนแบ่งการตลาดและการดูแลคุณภาพสินเชื่อ โดยการพัฒนาด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น ช่องทางออนไลน์และโมบาย เพื่อใช้ควบคู่ไปกับช่องทางไดเร็กเซลส์ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยธนชาตมี Thanachart Connect โมบายแอพเป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงกับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ยังมุ่งขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตรออนไลน์ (Online Partnerships) ให้มากยิ่งขึ้น
ด้านเครื่องมือที่ธนชาตใช้เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจ เรียกอย่างย่อว่า CARS ประกอบด้วย C – Cross Area Booking ทำความเข้าใจการขายของคู่ค้าในช่องทางออนไลน์ที่มีการให้บริการข้ามพื้นที่เพื่อทำให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จากเดิมใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 10 วัน ลดเหลือเพียง 5 วัน A – ALDX (Automotive Lending Digital Experience) โครงการที่พัฒนากระบวนการในการให้บริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การสมัครขอสินเชื่อ ติดตามสถานะการอนุมัติดูรายละเอียดบัญชี หรือนำเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาทะเบียน ใบเสร็จรับเงิน ไปใช้ได้อย่างสะดวกสบายเพราะระบบ ALDX นี้ พ่วงไปกับ Thanachart Connect โมบายแอพ R – Revamp CYC E2E Process การปรับ ปรุงขั้นตอนการทำงาน​ของ​ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถแลกเงิน Cash Your Car (CYC) ของสาขาธนาคารเพื่อให้บริการลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วผ่าน​แทบเล็ต เช่นเดียวกับที่เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ให้บริการ และตัวสุดท้าย S – Speed by Auto Approve การเพิ่มความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งช่วยลดงานของเจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อได้ 10-20%
สำหรับเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ปี 2562 ตั้งเป้าไว้ที่ 1.9 แสนล้านบาท โดยในไตรมาสแรกได้ปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย คาดว่าสิ้นปีนี้ พอร์ตสินเชื่อรถยนต์คงค้างจะมีมูลค่าประมาณ 4.5 แสนล้านบาท ปัจจุบันธนชาตมีส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อรถยนต์ประมาณ 30% และมีการดูแลบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทำให้สามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ได้ในระดับที่เหมาะสม