DITP ปลื้มผลจับคู่เจรจาธุรกิจงาน TILOG ดันไทยสู่ฮับโลจิสติกส์อาเซียน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์ผลสำเร็จจัดเวทีเจรจาธุรกิจในงานแสดงสินค้า TILOGLogistix 2018 เผยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 ราย เกิดการจับคู่ธุรกิจ 93 คู่ มีมูลค่าคาดการณ์ซื้อขายกว่า 57 ล้านบาท ระบุผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างพึงพอใจการจัดงานเป็นอย่างมาก

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการจัดงานกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ Thaitrade.com Business Matching ในช่วงการจัดงานแสดงสินค้า TILOGLogistix 2018 ระหว่างวันที่ 2731 ส.ค.61 ที่ผ่านมาว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 80 รายเป็นผู้ขาย 54 ราย และผู้ซื้อ 26 ราย จาก15 ประเทศ ได้แก่ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ฝรั่งเศส เดนมาร์ก มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โบลิเวีย แอฟริกาใต้ และไทย โดยเกิดการจับคู่ธุรกิจทั้งสิ้น 93 คู่ มีมูลค่าคาดการณ์การซื้อขาย 57,190,529 บาท

โดยสินค้าและบริการที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ บริการขนส่งสินค้าประเภทอาหารระหว่างประเทศ บริการให้เช่าคลังสินค้า บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ บริการจัดการพิธีการศุลกากร (Custom ClearanceeCommerce โลจิสติกส์ บริการขนส่งด้วยระบบคอบคุมอุณหภูมิระบบขนส่งสินค้า ระบบจัดเก็บสินค้า ระบบจัดการห่วงโซ่ความเย็น (Cold Supply Chain) ระบบไอทีระบบ GPS ซอฟต์แวร์ วิธีการขนถ่ายวัสดุ เครื่องทำความเย็นสำหรับรถบรรทุก ห้องแช่แข็ง รถยก ลัง ถังสำหรับรถบรรทุก บรรจุภัณฑ์ แผงติดผนัง เครื่องมือ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนบาร์โค๊ด แบตเตอรี่ ยางรถยนต์และเคลือบพื้นคอนกรีตด้วยระบบคริสตัล

ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้ทำการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยร้อยละ97.48 มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดกับผลการเจรจาที่ตรงตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้, ร้อยละ 95.80 มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดกับผลการเจรจาการค้าที่มีความคุ้มค่า, ร้อยละ 94.12 มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดในสินค้าและบริการที่นำเสนอให้คู่ค้าในการเจรจาการค้า และร้อยละ 95.80 มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดถึงความเป็นไปได้ในการร่วมธุรกิจที่มีต่อคู่ค้า

สำหรับงานแสดงสินค้า TILOGLogistix 2018 เป็นงานแสดงสินค้า บริการ และโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์การค้าที่สำคัญในอาเซียน มีการนำเสนอบริการต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การขนส่งข้ามแดน โลจิสติกส์เพื่อสินค้าเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ Cold Chain Logistics ที่ให้บริการห้องเย็น การขนส่งและซัปพลายเชนแบบควบคุมอุณหภูมิและโลจิสติกส์เพื่อ ecommerce ที่จะให้บริการด้านการขนส่งและการจัดเก็บ เป็นต้น ซึ่งในการจัดงานมีผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์จาก 415 แบรนด์ 25 ประเทศเข้าร่วม เปิดโอกาสให้มีการเจรจาธุรกิจ จับคู่ธุรกิจ หาคู่ค้าและพันธมิตร ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของกรมฯ ที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอาเซียน