ทิพยประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนกิจกรรมราชยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตลาด ร่วมงาน RAAT Night of Champion พร้อมรับโล่ห์ผู้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของราชยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.)เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์