หุ้น TQM ต่างชาติสนใจ ถูกเลือกเข้า FTSE

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM ได้รับการเลือกเข้าคำนวณดัชนี FTSE ในกลุ่ม Micro Cap เริ่ม 21 มิถุนายนนี้ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยถึงการได้รับการเลือกเข้าคำนวณในดัชนี FTSE เป็นหุ้นเข้าใหม่ FTSE Rebalance ในกลุ่ม Micro Cap นั้น จะเป็นการทำให้ TQM เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

ทั้งนี้ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 ของ TQM รายได้รวมยังเติบโตต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 9.5% จากช่วง เดียวกันของปีที่แล้ว  และมีกำไรสุทธิเติบโต 20.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น การควบคุมค่าใช้จ่าย และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแนวโน้มคาดว่า TQM ยังเติบโตได้ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้