“วิริยะประกันภัย” ร่วมงานสัมมนา  “กรมการขนส่งทางบก”

นายสรายุทธ พุ่มศรี ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor ด้านรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)”  ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน จัดขึ้นโดยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน
ทั้งนี้ นายสรายุทธ พุ่มศรี  ในนามของที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมเสวนา “สถานการณ์การขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”  ซึ่งได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ขยายอาณาเขตการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ในหัวข้อ “ประกันภัยกับแนวทางการจัดการเมื่อเกิดเหตุในต่างแดน” พร้อมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมฟังเสวนา อีกทั้งภายในงานสัมมนาดังกล่าว บมจ.วิริยะ ประกันภัย ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพื่อซื้อประกันภัยความคุ้มครองสินค้าที่บรรทุกอยู่บนยานพาหนะ พร้อมรับของที่ระลึกจากบริษัทฯ