ท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 96

นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ พันเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก พร้อมด้วย คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 96 พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง